Apabila menginjak usia 30-an, perkara yang selalu dibincangkan bersama rakan sebaya adalah tentang pemilikan hartanah. Ramai yang mahu kekal di ibu kota akan memilih untuk membeli hartanah di sekitar Lembah Klang. Tidak kurang juga mereka yang mahu membeli rumah ataupun sebidang tanah di kawasan kampung untuk pelan persaraan kelak.

Pembelian hartanah kerap dibuat pada usia muda memandangkan pinjaman perumahan memakan masa yang panjang. Sebagai contoh, pinjaman hartanah boleh mencapai tempoh masa sehingga 20, 25 dan 30 tahun mengikut perjanjian jual beli. Maka, adalah penting untuk pembeli bagi mempersiapkan diri dengan sedikit pengetahuan asas tentang status hartanah yang bakal dibeli.

Perbincangan ini berkisar tentang persoalan asas kepada jenis hakmilik tanah. Terdapat beberapa jenis hakmilik tanah, antaranya lot Bumiputera, Tanah Rizab Melayu, Tanah Pegangan Bebas (Freehold), dan Pegangan Pajakan (Leasehold). Hartanah di sekitar Lembah Klang biasanya berkisar kepada pegangan freehold ataupun leasehold.

Ini adalah perbezaan antara keduanya.

Hartanah freehold dan kebaikannya

Kredit gambar: Property Guru

Hartanah berstatus freehold bermaksud milikan tanpa had tempoh. Juga digelar dengan nama pegangan bebas, status ini merupakan hartanah yang paling digemari oleh mana-mana pembeli. Ia juga kerap kali menjadi pertimbangan utama semasa proses pembelian hartanah.

Hartanah freehold menjadi pilihan ramai dalam pasaran kerana beberapa faktor. Antaranya ialah nilai jualan semula yang tinggi, kenaikan nilai modal serta pulangan sewaan yang lebih tinggi. Hartanah jenis ini juga lebih mudah untuk mendapat pinjaman bagi pembeliannya.

Namun begitu, terdapat satu tanggapan salah tentang hartanah freehold. Pembeli kerap memiliki tanggapan bahawa hartanah jenis ini boleh dimiliki selama-lamanya di dalam keluarga pembeli. Ia juga dianggap mudah untuk dipindah milik daripada seseorang ke generasi seterusnya tanpa sebarang halangan dari pihak berkuasa kerajaan persekutuan atau negeri.

Pembeli juga beranggapan bahawa pihak berkuasa tanah di peringkat persekutuan atau negeri tidak boleh mengambil alih semula hartanah tersebut. Sebenarnya, ia tanggapan yang salah. Sama seperti hartanah berstatus leasehold, bagi tujuan pembangunan milik kerajaan seperti jalan raya dan pengangkutan awam, hartanah freehold juga boleh diambil alih.

Pampasan berupa nilai semasa hartanah dan ganti rugi akan diberikan kepada pemilik.

Latar belakang hartanah leasehold

Kredit gambar: Invest Asian

Hartanah pegangan pajakan ataupun leasehold merujuk kepada hartanah yang ditempatkan di atas tanah pajakan. Kebiasaannya, tanah jenis ini dipajak (atau bahasa mudahnya disewa) dari pihak kerajaan.

Lazimnya, jangka masa pajakan paling lama yang dibenarkan ialah untuk selama 99 tahun. Manakala, jangka masa pajakan diberikan yang paling pendek hanya selama 30 tahun. Apabila tempoh pajakan tersebut tamat, sejumlah premium perlu dibayar bagi melanjutkan pajakan tersebut. Ia perlu melalui proses permohonan di Pejabat Tanah.

Namun begitu, terdapat risiko sekiranya kerajaan mempunyai pelan bagi membangunkan kawasan tersebut, maka permohonan lanjutan boleh ditolak. Melanjutkan tempoh pajakan juga memerlukan bayaran premium yang tinggi. Jumlah bayaran premium bergantung kepada jenis hartanah – kediaman, komersial, pertanian atau jenis hartanah lain.

Lokasi juga memainkan peranan dalam menentukan harga pelanjutan pajakan. Selain itu, pemilik hanya boleh melanjutkan pajakan kepada tempoh maksima iaitu 99 tahun. Sebagai contoh, jika pemilik tinggal 20 tahun dalam tempoh pajakan, mereka hanya dibenarkan melanjutkan tempoh tersebut selama 79 tahun.

Kekurangan hartanah leasehold jelas pada tempoh pajakan yang pendek serta sekatan jualan yang membabitkan pihak berkuasa negeri. Oleh kerana pindahmilik hartanah leasehold ni memerlukan kebenaran dari kerajaan negeri, tanah tersebut tertakluk kepada kawalan. Jika pemilik adalah bumiputera dan pembeli adalah bukan bumiputera, besar kemungkinan permohonan pindah milik hartanah leasehold akan ditolak.

Jadi, hartanah mana yang lebih baik?

Kredit gambar: Atap

Seperti perbincangan awal tadi, baik dan buruk pembelian ini tertakluk kepada pembeli tersebut. Pinjaman perumahan kebiasaannya memakan masa 20 hingga 30 tahun. Maka, pembelian leasehold bagi mereka yang bekerja di ibu kota adalah berbaloi, bersesuaian dengan keperluan kehidupan mereka pada ketika itu. Sekiranya pembeli lebih gemar untuk kekal di ibu kota selepas bersara kelak, mungkin pembelian freehold lebih menguntungkan.

Hartanah leasehold adalah lebih murah dan mudah didapati bagi pembelian rumah baharu berbanding freehold. Selepas selesai pinjaman tersebut, pembeli masih memiliki baki tempoh pajakan selama 69 tahun dan boleh memilih untuk menjual hartanah tersebut atau kekal mendiaminya.

Apa yang penting, kaji dahulu status hartanah yang bakal dibeli bagi mengelakkan kerugian di masa hadapan.