Pemimpin Indonesia Usul Assalamualaikum Diganti Dengan ‘Salam Pancasila’

Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan ayat sapaan ‘Assalamualaikum’ digantikan dengan ‘salam Pancasila’. Bercakap dalam satu wawancara bersama … Continue reading Pemimpin Indonesia Usul Assalamualaikum Diganti Dengan ‘Salam Pancasila’